“Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan” -Matteus 25:40

Vragen? Opmerkingen? ideeën

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën om onze projecten te ondersteunen? Neemt u dan gerust contact op met een van de onderstaande personen.

• IBAN nummer: NL23RABO0371323789 t.n.v. de Stichting Iemand geeft om mij.
• Inschrijfnr KvK: 2437 3042
• RSIN nummer: 8161.13.385
• email: info@iemandgeeftommij.nl

Wat is IBAN?

Voorzitter:
Dick en Judith van Noort
Tel.: (06) 13 84 07 67

Secretaris:
Jan Qualm

Penningmeester:
Mark Wortman

Bestuurslid:
Fam. Diepeveen

Stichting 'Iemand geeft om mij'
Stichting IGOM is een interkerkelijke organisatie die er wil zijn voor de kinderen in Sri Lanka. (zie projecten). Stichting IGOM is opgericht in februari 2005 n.a.v. de Tsunami, en heeft als drijfveer de liefde en bewogenheid voor de kinderen in Sri Lanka die voortkomt uit de liefde van Jezus.

Wilt u een actie houden, bel gerust voor informatie. Wilt u contactpersoon zijn in uw woonplaats namens onze stichting, laat het ons weten.

Zo kunnen we bouwen aan ons netwerk 'Samen Sterk'!